top of page
Search

Word een professionele vriend : de oplevering

Na het schrijven van mijn roman Hoofdstuk - over het revalideren van een herseninfarct - is het verlangen om meer menselijk contact in De Zorg te ontwikkelen mede opgepakt door studenten van mboRijnland. Zij hebben een website gemaakt waarop elke maand een verhaal komt van een gewoon iemand die hier buitengewone dingen in doet.

'Rutger heeft een boek geschreven over zijn revalidatie na zijn herseninfarct. Tijdens deze periode liep hij vast in een goedbedoeld zorgsysteem, met name rondom Eigen Regie. Er werd gezegd dat hij eigen regie heeft maar in de praktijk merkte hij dat niet.

Studenten hebben een website bedacht waarmee zorgverleners geïnspireerd kunnen worden door positieve verhalen. 

Elke maand wordt een interview met geplaatst. Aan hen worden dezelfde vragen gesteld: 'Kan je een voorbeeld noemen van een positieve samenwerking, wat zou je willen veranderen aan het beleid van het zorg/welzijnsbeleid en wie zouden wij volgende maand moeten interviewen en waarom?' schrijft docent Nellie Klaassen beter dan ik het zou kunnen.


www.wordeenprofessionelevriend.nl

7 views0 comments

Recent Posts

See All

An increasing number of professionals is trained in improvisation skill and mindset. It helps them to play with their environment instead of controlling it. Improvisation could therefore be an interes

bottom of page