PLAYFULNESS

Een vast gegeven is dat onze omgeving continu en steeds sneller verandert. Een flexibele manier van denken en handelen is essentieel om aan te sluiten op de realiteit. Mensen houden van controle, maar bij het maken van een plan loop je al snel achter bij de actuele situatie. Kunnen we dus onze veiligheid creëren door in continue cocreatie te blijven met onze omgeving en daar plezier in te hebben?Playfulness geeft een mindset en manieren om spelenderwijs samen met deze omgeving nieuwe kansen te creëren. Van het proberen onze gewenste situatie te forceren, naar het aansluiten op verandering en het passend maken bij onze verlangens. Opkomende stromingen die zich hiermee bezighouden zijn Applied Improvisation, Gamification, Prototyping, etc. Kom naar het Meet The World - Let's Play Innovation event om zelf een Agent of Play te worden (11 januari 2013, de Baak). Hoofdstuk cover def.jpg